maandag 21 maart 2016

Meer of minder vaste banen ?

Onderstaand artikel is ook gepubliceerd als opiniestuk in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 9 april 2016 op bladzijde 15
 
Minister Lodewijk Asscher
 
Opinie - Meer vaste banen is beter
 
Sinds de nieuwe wet Werk en Zekerheid in werking is getreden, is er veel kritiek op gekomen en met name vanuit de hoek van de werkgevers. Zij klagen erover dat de ontslagvergoedingen, die nu transitievergoeding heten, hoger uitvallen voor personeel met een relatief kort arbeidsverleden. Dat is inderdaad zo, maar wel met de intentie dat werkgevers eerder gaan overwegen om nieuw personeel vast aan te stellen. Anderzijds is het namelijk ook zo dat personeel met heel veel arbeidsjaren nu veel minder meekrijgt als transitievergoeding. Dat voordeel wordt niet genoemd. De verschillen tussen het ontslaan van vast en tijdelijk personeel worden daarmee duidelijk kleiner en dat is, lijkt mij, rechtvaardiger. Verder is het zo dat werkgevers personeel niet meer dan twee keer (en dat was drie keer) een jaarcontract mogen geven. Daarna moeten ze personeel of 'vast' aannemen of wegsturen met een transitievergoeding. Het is begrijpelijk en ook rechtvaardig dat de overheid probeert de rechtspositie van werknemers te versterken.
Deze maatregel pakt alleen ongunstig uit voor bedrijven met heel veel seizoenswerk. Denk bijvoorbeeld aan de landbouw, waar alleen tijdens de oogst heel veel personeel nodig is of in de recreatiesector. Een bedrijf kan iemand niet een jaar op de loonlijst zetten, als er maar voor twee of drie maanden werk is. De verantwoordelijke minister Lodewijk Asscher heeft bij de tussentijdse evaluatie van de wet toegezegd dat hij naar deze situaties zal kijken en eventueel met uitzonderingen komt op de nieuwe wet Werk en Zekerheid.
 
Extra zekerheid
De verschillende standpunten worden vooral ingenomen door werkgevers en vakbonden. Het is echter nodig om ook een bredere en meer onafhankelijke positie in te nemen. Uiteraard zijn meer vaste contracten in het voordeel van de beroepsbevolking. Die extra zekerheid biedt meer kansen op leningen, hypotheken en ook een stukje sociale zekerheid (werkloosheidsregeling).
Is de wet wel zo nadelig voor werkgevers? Vanuit wetenschappelijke hoek is gebleken dat in de recente discussie over aanpassing van de wet, er twee groepen waren die positie kozen voor behoud van de wet. Bijzonder was een groep hoogleraren economie die publiekelijk benadrukken dat minder flexibilisering niet in het nadeel is van bedrijven, maar juist eerder een voordeel is! In een ingezonden artikel in de Volkskrant (medio maart) steunt een groep van elf hooggeleerde personen – onder wie prof. Paul de Beer, prof. Ewald Engelen en prof. Alfred Kleinknecht – het uitgestippelde beleid van Asscher en de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Vrijwel tegelijkertijd verscheen in NRC- Next een vergelijkbaar opiniestuk van een aantal hoogleraren en universitair docenten arbeidsrecht, onder wie Willem Bouwens, Willemijn Roozendaal, Maarten Keune, Mijke Houwerzijl, Teun Jaspers en Antoine Jacobs.
 
Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat meer vaste contracten en zekerheid juist positief werken op de tevredenheid van werknemers en op hun betrokkenheid en loyaliteit. Dat uit zich ook in een hogere inzet op het vlak van innovatie en kwaliteit en uiteindelijk ook in betere financiële prestaties van de onderneming.
Het werk van prof.J.Pfeffer van de Stanford Universiteit in de VS, een van de beste universiteiten ter wereld, is daarbij uiterst belangrijk. Hij schreef al in 1998 een baanbrekend boek "The Human Equation", dat is uitgegeven is bij de Harvard Business School Press.
Pfeffer heeft aangetoond dat er significante verbanden (correlaties) zijn tussen enerzijds investeringen in personeel en anderzijds hoge opbrengsten voor het bedrijf. Concreet betekent dit dat juist hogere lonen, vaste contracten en hoge scholingsbudgetten leiden tot betere financiële resultaten van de onderneming zoals omzet en winst.
De vaak gehoorde redenering dat uitgaven voor het personeel kostenposten zijn waarop bezuinigd moet worden, klopt dus wetenschappelijk gezien helemaal niet. Ondernemers zouden hun huiswerk dus eens beter moeten maken en zich op de hoogte moeten stellen van relevant wetenschappelijk onderzoek.


Geen opmerkingen: