dinsdag 21 juli 2015

Nikola Tesla: een autobiografie


 “De toekomst is van mij” !


 

 
Deze in 1856 geboren uitvinder en genie kwam uit een klein dorp Smiljan dat nu tot Kroatië behoort. Hij groeide uit tot een fenomeen met wel 700 patenten op zijn naam en overleed op 87 jarige leeftijd in New York(1943). Bij de uitvaart waren wel 2.000 mensen waaronder verschillende Nobelprijswinnaars die zijn lijkkist droegen. Zijn ontdekkingen en verschillende toepassingen van elektriciteit en radiogolven leverde belangrijk toepassingen op, zoals de wisselstroom generator en een hoogspanningstransformator. Verder ook apparaten die werkten op radiogolven en afstandsbediening (remote control). Dat laatste betekent dat draadloze overdracht mogelijk is. Tezamen hebben al deze uitvindingen de wereld van de 20e eeuw ingrijpend veranderd.
Tesla zorgde in 1893 al voor elektrische (wisselstroom-)verlichting tijdens de Wereldtentoonstelling in Chicago en was zo zijn baas en latere concurrent Thomas Edison te slim af.  Dit werd het begin van een wereldwijd elektriciteitsnetwerk.  Dankzij de ontdekkingen van Tesla werd draadloze communicatie mogelijk tussen schepen en onderzeeboten wereldwijd en tussen telefoon- en telegrafiekantoren. Op andere golflengten werd televisie-,  radio en tegenwoordig mobiele telefonie mogelijk.
Hij ontdekte ook dat de aarde negatief geladen was aan de oppervlakte en hoog in de ionosfeer dat de aarde juist positief geladen was. Tussen beide ontstonden ontladingen in de vorm van onweer . Met zijn inventieve installaties wist hij elektrische ladingen uit de atmosfeer te halen en die te laten vonken tot wel miljoenen Volt stroomspanning  en met duizenden Ampères stroomsterkte. Nicola constateerde dat er in de ruimte (ionosfeer), op zo’n 60 kilometer hoogte ,  golven waren met een frequentie van 6-8 Hertz. Het was ook, zo ontdekte hij, de grondtrilling van de aarde. Later noemde men dat de Schumann resonantie van precies 7,83 Hertz. Dit is als het ware de stemvork of de basistrilling van de aarde.  Bijzonder daarbij is dat hij ook ontdekte dat sommige menselijke hersengolven  6-8 Hertz waren, de zogenaamde alfagolven, bij diepe ontspanning.  Op een dieper niveau zijn mens en aarde dus één(stemmig).  
Nikola was ervan overtuigd dat hij elektrische en radiogolven de hele wereld over kon sturen en zo later draadloze communicatie mogelijk maakte. De radiogolven techniek van Marconi bleek na een lang onderzoek en een rechtszaak, gestolen te zijn van Tesla.
Hij geloofde dat het mogelijk moest zijn om behalve informatie ook energie draadloos te versturen en eventueel zo vernietigende wapens te maken die hun elektrische energie konden ontladen op plaatsen overal op aarde. Hopelijk zou dat een afschrikwekkend middel zijn en wereldvrede brengen. Tesla was er ook van overtuigd dat hij ook gratis energie kon aftappen uit de aarde en heelal . 
Zo waren er ook ooggetuigen die gezien hebben dat Tesla in een door hem aangepaste auto, die nu een elektrische auto genoemd zou worden, een succesvolle rondrit maakte, zonder dat er een zichtbare brandstofbron  in aanwezig was.
Hij leefde in dezelfde tijd als Albert Einstein en Niels Bohr, maar geloofde dat de relativiteitstheorie en de kwantumfysica een dwaalspoor waren. Einstein en Tesla hebben elkaar ook in de VS ontmoet en gesproken. Zo bestaat er een foto uit 1910 waar beide personen op voorkomen,  gezeten aan een rijk gevulde tafel. 
In een autobiografie uitgegeven  in 2011 door Frontier Publishing te Amsterdam zijn een zestal door Tesla zelf geschreven stukken afgedrukt die ooit artikelen waren in het Amerikaanse ingenieurstijdschrift Electrical Experimenter . Daarin beschrijft hij ook veel voorvallen uit zijn jeugd, herinneringen aan zijn familie en vooral zijn broer die door een tragisch ongeluk met een paard al vroeg kwam te overlijden. Nikola stond erbij toen het gebeurde en kon de verschrikkelijke beelden nooit meer vergeten. Zelf had Nikola in zijn jeugd ook een zeer zwakke gezondheid. Hij werd  veelvuldig bedlegerig door verschillende ernstige ziektes zoals cholera. Toch genas hij steeds weer op wonderbaarlijke wijze, terwijl de artsen hem al hadden opgegeven.
Tijdens deze lange periodes was hij wel in staat veel te lezen. Hij had een zeer breed interesse en verslond alle boeken van de plaatselijke bibliotheek. Zijn vader was een plaatselijke geestelijke die grote Bijbelteksten uit zijn hoofd kende. Zijn moeder kwam uit een uitvindersfamilie en wist ook praktische verbeteringen in de landbouw en het huishouden te realiseren.
Tesla beschreef van zichzelf dat hij over een zeer scherp waarnemingsvermogen beschikte. Vergeleken met leeftijdsgenoten was zijn gehoor en gezichtsvermogen wel tien keer zo goed. Meerdere keren is Tesla fysiek en geestelijk overbelast geweest en stortte mentaal in. Hij werd dan extra overgevoelig voor prikkels. Zo beschrijft hij in zijn biografie dat een vlieg die op een tafel in de kamer landde door Nikola waargenomen als een doffe klap. Ook zijn tastzin was zo scherp dat hij alleen kon slapen als zijn bed op luchtkussens stonden, die de trillingen van verkeer op straat dempten.
Er was nog een bijzonderheid aan Nikola. Tekenen kon hij niet als kind of heel slecht, maar daarentegen had hij een sterk ontwikkeld innerlijk voorstellingsvermogen. Van allerlei zaken zag hij meteen scherpe afbeeldingen als op een projectiescherm in zijn hoofd. Later bracht dit een groot voordeel met zich mee. Hij hoefde geen tekeningen te maken of schaalexperimenten uit te voeren want het ontwerp, testen en ander voorwerk van zijn bedachte machines deed hij grotendeels innerlijk. Hij kon ze zelfs werkend waarnemen en inzoomen op allerlei details en vanuit verschillende perspectieven. Eenmaal uitgevoerd In de realiteit bleken zijn voorstellingen te kloppen. 
 
 
Zijn ziekteprocessen, verdrinkingservaringen en andere ongemakken waren een grote beproeving en test voor zijn doorzettingsvermogen en wilskracht.  Die waren dan ook ongekend groot, want als student en later als volwassene was hij in staat vele uren ononderbroken en hoogst geconcentreerd door te werken. Soms zelfs twintig uur op een dag en zeven dagen in een week en een heel jaar lang. Toch had hij ook perioden van zenuwinzinkingen die hij te boven kwam met kortstondige diepe slaapperioden.   
Na zijn middelbare school mocht hij uiteindelijk toch naar een polytechnische hogeschool in Graz te Oostenrijk. Eigenlijk tegen de zin van zijn vader die liever wilde dat hij in zijn voetsporen als geestelijke zou treden. Hij maakte zijn studie om onduidelijke redenen echter niet af, terwijl hij in het eerste jaar geweldig zijn best deed en hoge cijfers haalde. Later probeerde hij het ook nog op de Technische Universiteit in Praag vanaf 1880, echter ook zonder zijn academische titel te halen. Pas veel later in zijn leven kreeg hij de academische erkenning met wel 12 eredoctoraten. 
Na een mislukte academische studie begon hij zijn werkzame leven eerst in Europa in Boedapest en later in Parijs.  Daar viel hij op en kreeg een aanbevelingsbrief mee voor de Edison in de Verenigde Staten. Hij werd assistent maar werd later ook een soort van concurrent.  Er was een prijs uitgeloofd  voor iemand die een manier wist om de waterkrachtenergie van de Niagara watervallen veilig naar Buffalo New York te transporteren, iets waar Tesla al van droomde tijdens zijn middelbare schooltijd. Hij meldde zich aan met een voorstel. Uiteindelijk kreeg  Nicola Tesla de opdracht en voerde hem ook uit in 1896 met drie grote wisselstroomdynamo’s die de stroom opwekten.
  
Na zijn dood is zijn nalatenschap in eerste instantie gedurende tien jaar in handen geweest van de Amerikaanse overheid. Helaas is niet duidelijk wat de overheid aan onderzoeksmateriaal heeft laten verdwijnen. Later is de wetenschappelijke erfenis overgedragen aan een museum in Belgrado dat speciaal voor Tesla werd opgericht. Het gaat dan nog om 160.000 originele documenten, 2000 boeken en tijdschriften, 1500 originele foto’s en zo’n 1000 werktekeningen.  Een ware schat aan materiaal.
In zijn leven werd Tesla ook sterk tegengewerkt en heeft hij vele tegenslagen moeten verwerken. Vaak zat hij in geldproblemen omdat hij steeds luxueus leefde in dure hotels en volop bleef experimenteren. Hij was daarnaast te weinig geïnteresseerd in commerciële toepassingen van zijn uitvindingen of in commercieel succes. 
De laatste jaren brengt Tesla in grote eenzaamheid door, soms alleen omringd door duiven, waar hij een speciale band mee koesterde.


  
 
Er zijn nog steeds vele raadsels over het leven van Tesla , maar een revival heeft hij zeker al doorgemaakt. Zo zei hij zelf dat de toekomst van hem was en dat is ook al bewaarheid. Vele technische elektrische toepassingen zijn aan Tesla te danken. Het heeft de wereld daadwerkelijk rigoureus veranderd. Verder is er een vliegveld naar hem vernoemd.  Zijn beeltenis staat afgebeeld op geldbiljetten in Servië.  In Kroatië en Belgrado is een museum aan hem gewijd. 

 Nu heeft de jonge ondernemer Elon Musk zelfs zijn elektrische auto de Merknaam Tesla gegeven. Nog steeds zijn er wereldwijd veel onderzoekers en uitvinders die proberen een apparaat te ontwikkelen dat de (gratis) energie haalt uit nulpunts-, vacuüm- of tachyonenergiebronnen. Indachtig Tesla beweren enkelingen dat zij daarin ook geslaagd zijn. Er wacht ons nog een grote toekomst.
 
Zie ook  http://bedrijfskunde-economie.blogspot.nl/2014/09/ondernemer-elon-musk-meest-invloedrijk.html
 
 
 
Ondernemer Elon Musk die de elektrische Tesla heeft ontwikkeld.

 Als je een inzicht wil krijgen in de levensvisie van Tesla kun je beter een uitgebreid interview lezen dat in 1899 is opgetekend door John Smith maar recentelijk in het Nederlands is vertaald en gepubliceerd. Zie
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/nikola-tesla-het-verborgen-interview/
 Tesla laat daarin blijken dat hij een esoterische kijk op leven en kosmos heeft.  De dood is geen eindstation, maar een transformatie : een terugkeer naar het licht, de bron. Alles ontstaat uit het licht.
 Dat Tesla  ook nu nog populair is, blijkt wel uit een recent artikel van een 13-jarige Amerikaanse jongen Max Loughan, die beweert dat hij elektromagnetische straling uit de lucht haalt en omzet in energie. Deze Max probeert in navolging van Tesla de wereld te veranderen met uitvindingen.  http://www.ninefornews.nl/vrije-energie-13-jarige-uitvinder-maakt-op-tesla-geinspireerd-apparaat-dat-stroom-uit-de-lucht-haalt/
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
.

 
 

 
 

Geen opmerkingen: