zaterdag 16 mei 2015

Is er hoop voor Eindhovense Kunstijsbaan ?


 
Hoe krijgen we een sluitende en duurzame exploitatie? 

In het Eindhovens Dagblad van 13 mei jongstleden stond een oproep van SP-voorzitter Caro Goudriaan aan met name (rijke) Eindhovenaren, ondernemers en bedrijven zoals Philips om een oplossing te zoeken voor de financiële problemen van de kunstijsbaan en zo het voortbestaan te redden. Laat ik beginnen met aan te geven dat ik geen (ijsbaan-)expert  ben en ook geen  financieel zwaargewicht.  Als betrokken burger vind ik wel dat een  sociale, sportieve en slimme stad als Eindhoven (Brainport !), die al zo lang een kunstijsbaan heeft gehad, die moet behouden. Een ambitieuze stad verdient goede publieke voorzieningen op cultureel en sportief gebied en daar horen voetbal-,  hockey- , honkbalvelden , zwembaden,  atletiekbanen en sportparken bij, maar ook een ijsbaan.  Deze baan sluiten zou een enorme kapitaalvernietiging zijn en verlies aan broodnodige sportieve diversiteit.
 De grootste kostenpost zullen met grote waarschijnlijkheid óf de vaste gebouwlasten, als er een grote financiering op rust  óf (nog waarschijnlijker) de energielasten zijn. In een buitenomgeving een grote ijsvloer en ijsbaan realiseren én 24 uur in stand houden zal veel elektriciteit of brandstof kosten.  Met enige investeringen moet daar een meer duurzame oplossing voor gevonden kunnen worden.  Als het om elektriciteit gaat zal een heel dak voorzien moeten worden van zonnepanelen, of als er ruimte voor is een grote windturbine. Verder kan er mogelijk met warmtewisselaars energie  teruggewonnen worden.  Verder kan het nodig zijn de ijsbaan volledig te overkappen zodat je een gesloten systeem krijgt  dat je maximaal kunt laten renderen.


IJsstadion Sotsji 2014
 
Nederland heeft deze expertise, die ze zelfs wereldwijd “verkoopt” zoals o.a. bij de aanleg van olympische ijsbanen (o.a. in Sotsji ) . Er liggen nieuwe ambitieuze plannen  voor een groot, nieuw overdekt ijsstadion ter vervanging van Thialf, dat mogelijk  in Almere gebouwd zal gaan worden. Mijn oproep zou zijn om een team van “ïjs”- en technologie-experts  te vormen  die met de moderne technologische knowhow naar duurzame oplossingen te zoeken, geschikt voor Eindhoven.  We hebben de deskundigheid van TU/e  op het gebied van zonne- en windenergie, maar ook energietechniek en bouwtechniek vlak bij de deur. Vorm een multidisciplinaire projectgroep in opdracht van Gemeente of anders Provincie.  Laat de enorme provinciale reserves ( na de eerdere verkoop Essent) terugstromen in het publieke domein.
Gelukkig heeft de Gemeenteraad na twee inspraakavonden deze suggestie opgepakt en een expertpanel samengesteld onder leiding van externe voorzitter Henk-Jan Donderwinkel van Tien organisatieadvies. In het panel zitten verder een deskundige op sportmarketinggebied Bob van Oosterhout ( Triple Double), een vertegenwoordiger van de ijsverenigingen, een lid van de Eindhovense sportraad en een gemeenteambtenaar. 

Anderzijds moet gekeken worden naar gebruik van de ijsbaan gedurende het hele jaar. Een half jaar leegstand met alleen maar af en toe een rommelmarkt  in de zomer, is doodzonde.  In de zomer zou het een skatebaan ,  skeelerbaan ,  skelterbaan,  atletiekbaan,  of zelfs festivalterrein en openlucht filmstadion, museum, Artcenter of Designcenter kunnen zijn met horecavoorzieningen. Het PSV-stadium kan ook omgebouwd worden voor concerten van o.a. Guus Meeuwis.                                     Er is zeker een sluitende exploitatie mogelijk met enige commerciële creativiteit, zodat deze faciliteit een publieke multifunctionele voorziening kan worden. Momenteel heeft de gemeente strenge voorwaarden gesteld, met maximaal drie grootschalige publieksevenementen voor de IJsbaan om de rust, groen en schoonheid van de Genneper Parken niet te verstoren. Dat zou enigszins moeten worden verruimd, maar dat impliceert ook een wijziging in het bestemmingsplan.

Momenteel werken er 13 fte bij de IJsbaan en die staan op de loonlijst van de gemeente.
De jaarlijkse kosten voor de gemeente bedragen meer dan € 1,15 miljoen en dat moet flink naar beneden. Het regieteam heeft becijferd dat de kosten met een half miljoen omlaag kunnen  als de IJsbaan geprivatiseerd wordt.  De gemeenteraad heeft hiertoe ook besloten en in 2016 kunnen commerciële partijen komen met een voorstel. De huidige horeca-exploitant Giesen en de Schaatsverhuurder RonoSport zijn dit ook van plan, maar uiteraard zal er meer interesse zijn.
Als het lukt zal begin augustus 2016 de nieuwe beheerder/eigenaar bekend zijn.       

Het is directeur Giel Pastoor van het Parktheater ook gelukt om een al jaren verliesgevende schouwburg om te turnen in een winstgevende , vitale theaterorganisatie.  Strijp –S  is volledig herontwikkeld  en zo is een uitgeleefde oude leegstaande fabriekslocatie  getransformeerd in een  bloeiend, creatief woon –,  werk-  en recreëergebied . Yes, we can ! 
Ontwerp van nieuw IJsstadion foto: Proplan.nl 
 In de zomer van 2016 is bekend geworden dat er zich een verrassende partner heeft gemeld, waarmee de Gemeente Eindhoven een overeenkomst heeft gesloten. Het is de organisatie Sportfondsen die in heel Nederland zo'n 300 zwembaden en sporthallen runt, maar nog geen ijsbaan.
Zij worden de nieuwe particuliere beheerder waardoor de gemeente ook jaarlijks veel minder hoeft bij te leggen (namelijk ruim 5 ton in plaats van 6,5 ton Euro). In ruil daarvoor betaalt Sportfondsen ruim 5 ton aan huur aan de gemeente Eindhoven. Daarmee is de IJsbaan gered.

Geen opmerkingen: