maandag 26 mei 2014

Duale opleiding succesvol afgerond.


Maatwerkopleiding Technische Bedrijfskunde.

Enkele docenten van FBEnT hebben kort geleden het bachelordiploma Technische Bedrijfskunde kunnen overhandigen aan mevrouw Fia Gaillard. Dat gebeurde maandagmiddag 19 mei op een informele wijze in het Fontyscafé 040.Foto: Mohammed Channouf en de kersverse bachelor Fia Gaillard.

Fia heeft gekozen voor een duale opleidingsvariant die de mogelijkheid biedt om een volledig op de persoon afgestemd flexibel curriculum te doorlopen, waarbij vakken en opdrachten uitgevoerd worden in het eigen bedrijf (indien mogelijk) en onder directe begeleiding van een vakdocent.
Een kandidaat kan daarvoor in aanmerking komen als hij/zij minimaal HBO- toelaatbaar is door een afgeronde MBO4- opleiding of Havo/VWO-diploma heeft met het vereiste vakkenpakket. Daarnaast moet de persoon beschikken over enige jaren bedrijfservaring én functioneren op een HBO-niveau. Bij Fia was dat het geval vanwege haar vooropleiding en ervaring als productieleider en FNV-kaderlid bij Draka Comteq Fibres te Eindhoven. In dit bedrijf wordt hoogwaardige glasvezel gemaakt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en dat blijkt in een intakegesprek op basis van een ingeleverd cv, dan wordt de kandidaat gevraagd om een portfolio samen te stellen waarin alle bewijsstukken worden opgenomen, die nodig zijn om het betreffende competentieniveau voor de verschillende generieke en beroepscompetenties aan te tonen. Fontys heeft hiervoor al vanaf 2006 /2007 een Competentie Ontwikkelpunt (Cop) opgezet, dat naderhand is opgegaan in het  landelijk bekende EVC-project (Erkennen van Verworven Competenties).

Op basis van het portfolio van Fia is een assessment afgenomen begin 2008 door Marij Vroemen en ondergetekende en een competentie-eindrapport opgesteld. Gezien het ontwikkelingsniveau van Fia is op basis hiervan een opleidingsplan voorgesteld voor een maatwerkopleiding om alsnog het bachelor niveau Technische Bedrijfskunde te halen. Alvorens aan de opleiding te beginnen hebben Marij Vroemen en ondergetekende nog een bedrijfsbezoek gebracht om ter plaatse de werkomstandigheden te verkennen. Marij heeft gedurende de studietijd van Fia de rol van coach vervuld en regelmatig contact over de voortgang gehad.

Met onderbrekingen heeft Fia in nauwe afstemming met Marij de verschillende nog openstaande vakgebieden opgepakt. Zo heeft zij in samenspraak met vakdocent Mohammed Channouf boeken bestudeerd en opgaven gemaakt om de financiële bedrijfsaspecten zoals jaarrekening, kostencalculatie en investeringsbegrotingen onder de knie te krijgen. Hetzelfde is gebeurd voor de vakgebieden organisatie-kunde, personeelsmanagement, organisatiesociologie, MVO en ethiek. Met een groepje medestudenten heeft Fia het marktonderzoek uitgevoerd dat ook in het tweede jaarsprogramma (periode 7/8) zit. Collega Rob Puts was haar afstudeerbegeleider met een opdracht en onderzoek bij Stork.   Foto: Fia’s begeleiders en docenten Rob Puts, Marij Vroemen en Mohammed Channouf

De totale studieduur is uiteindelijk langer geweest dan vooraf was voorzien vanwege bijzondere omstandigheden. In de tussenliggende periode is Fia namelijk overgestapt naar een ander bedrijf en heeft ze te maken gehad met ingrijpende persoonlijke omstandigheden. Het duale opleidingstraject is als gevolg daarvan tussentijds een tijdlang stopgezet.
Foto: Bosch Bedrijfsgebouw aan A58 Eindhoven-Tilburg


Fia vervult momenteel de functie van ploegleider/productieleider bij Bosch Transmission Technology te Tilburg. Dit bedrijf is ontstaan uit de DAF-personenauto productie met het flexibele duwbandje en dat later verzelfstandigd werd in VDT (Van Doorne Transmissie).
Foto: Daf personenauto met automatische versnelling.

Nu worden er miljoenen “hightech” schakelbanden gemaakt voor automatische versnellingsbakken van verschillende merken personenauto’s met zo’n 900 medewerkers. Fia kan zich daar als bedrijfskundige volop ontwikkelen.


Geen opmerkingen: