donderdag 4 oktober 2012

Duurzaam Ondernemen

Lightronics en de MVO-prestatieladderIn 2011 hebben twee studenten namelijk Saskia van Dal en Chris Boer van de Fontys opleiding Technische Bedrijfskunde een MVO-afstudeeronderzoek uitgevoerd bij het bedrijf Lightronics.

Het bedrijf Lightronics is fabrikant en leverancier van verschillende soorten slagvaste lichtarmaturen, vaak Ledverlichtingen, voor de openbare ruimte. Het bedrijf is in 1946 opgericht en bestaat momenteel uit 55 medewerkers. De klanten van Lightronics zijn overheden, installateurs en woningbouwverenigingen. Openbare verlichting is in het belang van de verkeersveiligheid en gezichtsherkenning, waarbij energiezuinigheid belangrijk is en zonder al te veel lichtvervuiling. MVO is belangrijk voor Lightronics om daarmee hun onderscheidend vermogen te vergroten, te besparen op grondstofkosten en energieverbruik.
Saskia en Chris hebben tijdens hun onderzoek de MVO prestatieladder gebruikt en daarbij een nulmeting uitgevoerd. De MVO Prestatieladder is een managementsysteem dat handvatten geeft voor de invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid . De norm is bovendien certificeerbaar , bijvoorbeeld bij TÜV-Nederland waarmee u dus meteen een verklaring in handen hebt. Op basis van de verschillende indicatoren kun je uiteindelijk een certificaat op vijf niveaus behalen.Het systeem is geïnspireerd door o.a. de ISO 26000, het motto “People, Planet, Profit” en stakeholdermanagement. Vooral dit laatste is van wezenlijk belang, omdat uw invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen met name afhangt van de wensen en eisen van uw eigen medewerkers, klanten, opdrachtgevers en toezichthouders. De studenten hebben vervolgens suggesties gedaan om in het bedrijfsgebouw zelf energie te besparen via verlichtingssensoren en led- danwel spaarlampen. Het management heeft aangegeven de voorstellen te gaan implementeren en serieus werk te maken van duurzaamheid in samenwerking met het personeel. Saskia heeft na haar afstuderen nog een tijdlang de functie van MVO-coördinator vervuld.

Geen opmerkingen: