dinsdag 17 december 2013

Bachelordiploma Technische Bedrijfskunde


Technisch onderzoeker van Océ-R&D behaalt Bachelorsdiploma.


Afgelopen week mocht Thijs Lenssen trots het diploma in ontvangst nemen uit handen van Marij Vroemen, zijn coach en eerste aanspreekpunt binnen de opleiding, in aanwezigheid van zijn vrouw en dochter.

Daarmee kwam een succesvol einde aan een duaal opleidingstraject dat Thijs naast zijn technisch werk bij Océ heeft opgepakt. Behalve het gebruikelijk voltijd- en deeltijdonderwijs biedt ons instituut ook een individueel maatwerktraject aan. Kandidaten die hbo-toelaatbaar zijn en feitelijk al langer bedrijfskundig hbo-werk verrichten, kunnen in aanmerking komen voor een versneld en verkort opleidingsprogramma. Jaren geleden is hiervoor de term EVC in het leven geroepen en dat staat voor “Erkennen van verworven competenties”.

Op basis van een EVC-intake en het opgebouwde portfolio waarin verschillende competenties zijn aangetoond is na een assessment met collega Henk Loeffen en ondergetekende een eindrapport opgesteld in februari 2011. Daarin werd aangegeven dat het individuele maatwerktraject zo’n 1,5 jaar zou gaan duren bij een inspanning van 20 uur/week. Dat is aardig gelukt.

Allereerst moest op verschillende vakgebieden zoals commercieel management, organisatiekunde, financieel management, recht en logistiek eerst literatuur doorgenomen worden en daarna een tentamen, project of praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Zo heeft Thijs voor het vakgebied Organisatiekunde de Strategie, Structuur en Cultuur van de Océ-R&D afdeling moeten beschrijven en analyseren volgens theoretische modellen om daarna een onafhankelijk advies uit te brengen. Hij heeft zich ook verdiept in HRM, MVO en ethiek en daarvoor essays geschreven. Samen met andere studenten heeft hij ook een marktonderzoek gedaan bij Van der Lande.

Het goedgekeurde afstudeervoorstel, bij Océ, werd neergelegd eind 2012. De afstudeeropdracht werd begeleid door ondergetekende en was een poging om meer bedrijfskundige tools en sturing te implementeren in een R&D omgeving waar meer op kwaliteit dan op kwantiteit gelet wordt. De leverbetrouwbaarheid naar de klant werd vaak niet gehaald. Wat de verschillende onderzoeken kosten en hoe hoog de werkdruk van het personeel is, was vaak onbekend. Zonder dergelijke informatie is sturing vrijwel onmogelijk. Bedrijfskundig gezien liggen hier dus uitdagingen.

Samen met René Rombouts, een andere duale student die voor de Luchtmacht werkt (waar juist heel streng gemeten en gecontroleerd wordt), is Thijs aan deze uitdagende klus begonnen. In augustus konden zij een afstudeerrapport opleveren en hebben zij een presentatie gegeven en hun bevindingen verdedigd. Dat heeft een goed eindresultaat opgeleverd. Na een laatste tentamen logistiek had hij het diploma verdiend.

Thijs is nu niet alleen een technisch onderzoeker maar is nu ook start bekwaam als technisch bedrijfskundige bachelor.

Geen opmerkingen: