dinsdag 7 december 2010

Ervaringscertificaten

Duale Student haalt diploma Technische Bedrijfskunde

Behalve voltijd- en deeltijdstudenten begeleiden we bij ons instituut ook duale studenten die vaak via een maatwerk of ingekort deeltijdprogramma het bachelor- of associate degree-diploma halen.
Een van deze kandidaten René Tuinstra heeft afgelopen week zijn bachelordiploma Technische Bedrijfskunde ontvangen.
In aanwezigheid van zijn vrouw en andere familieleden heeft hij op vrijdag 26 november uit handen van adjunct-directeur Marij Vroemen het diploma en de cijferlijst ontvangen.


Natuurlijk moest dat ook gevierd worden met koffie en gebak.
De meeste duale studenten komen via een EVC traject bij ons binnen.
EVC staat voor het “erkennen van verworven competenties”, door de overheid ook wel het Ervaringscertificaat genoemd.
De procedure is bedoeld voor mensen die veel werk- en bedrijfservaring hebben op een hbo-niveau maar nog geen afgeronde opleiding hebben.
Via een Intakegesprek wordt gekeken of een EVC traject zinvol is en zo ja in welke richting. Daarna volgt een begeleidingsfase waarin een portfolio wordt samengesteld met bewijsstukken uit de bedrijfspraktijk of diploma’s en certificaten om competenties aan te tonen. De procedure wordt afgerond met een assessmentgesprek en rapport waarin de aangetoonde competenties worden vastgesteld. Met dit rapport kan de kandidaat besluiten om zich aan te melden bij een HBO opleiding waarna een persoonlijk opleidingsplan wordt opgesteld.
Dat kan dus een verkort deeltijdprogramma inhouden of een duaal-maatwerkprogramma waarin docenten de kandidaat opdrachten geven die in het bedrijf worden uitgevoerd. Daarnaast zullen zij ook voor bepaalde vakken de theorie moeten doornemen en tentamens doen.
Inmiddels hebben wij al zo’n 20 duale studenten die de bacheloropleiding volgen.
Met deze extra instroom van studenten hoopt de overheid dat op termijn 50% van de beroepsbevolking hoger opgeleid is. Dat is hard nodig bij een kenniseconomie, dat Nederland wil zijn.
Voor de opleiding en zeker ook voor de kandidaten zijn deze bijzondere leerroutes extra interessant en een verrijking.

Geen opmerkingen: