donderdag 23 maart 2017

Triodosbank overschrijdt drempel

Onderstaand artikel is ook als opiniestuk gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad op 24 Mei 2017.
 
 
Triodos bank geeft  0% rente  op betaalrekening.
Groot was de verrassing toen tijdens het 20.00 uur NOS-journaal woensdag avond opeens het logo van de Triodosbank opdook en daarna de mededeling dat zij vanaf nu nul procent rente geven op tegoeden van betaalrekeningen.    In een kort interview met een van de directieleden, Mathijs Bierman van de Triodosbank werd een toelichting gevraagd en daar hoorden we twee argumenten. De eerste reden was dat de Triodosbank vergeleken met de andere grote vier banken (ING, ABN/AMRO, Rabo en SNS) altijd al een lager rentepercentage hanteerde, vanwege haar duurzame investeringen. Verder werd als tweede reden de Europese Centrale Bank genoemd , die nog steeds bijna gratis geld beschikbaar stelt aan banken om de economie weer een duwtje te geven. Hieruit zou je kunnen afleiden dat je beter geld van de ECB kunt aantrekken dan van particulieren, want dat zou “duurder” zijn.
Toch bleef het maar door mijn hoofd spoken. Deze bank die in 2009 nog door de Engelse Financial Times uitgeroepen werd tot meest duurzame bank.
 
Triodos heeft  in Nederland een voortrekkersrol vervuld wat betreft duurzame investeringen in landbouw, energiewinning, hypotheken en andere initiatieven en gestart is door een aantal bevlogen antroposofen, die met geld een maatschappijverandering wilden bewerkstelligen. Zo onderscheiden zij een drieledig karakter van geld, namelijk koopgeld, leengeld en schenkgeld. Dat zie je ook nog terug in hun naam en logo. Deze pioniersbank is nu gesetteld en volwassen geworden en lijkt nu zijn hand te overspelen door rekeninghouders arrogant te negeren. Het is een belangrijke psychologische  en morele grens, die nu overschreden wordt. Lage rente vergeleken met oplopende inflatie betekent al een waardevermindering, maar helemaal niets krijgen en wel flinke renteboetes betalen bij rood staan voelt als onrechtvaardig.  
Dit besluit kan kapitale gevolgen krijgen want de rol van banken is fundamenteel aan het veranderen door de digitale internetmogelijkheden. We hebben al aanvullende munten op de officiële valuta, we hebben al een puur digitale munt (bitcoin) waar banken geen zeggenschap over hebben. Er zijn legio crowdfunding websites waar burgers zelf actief ondernemers en maatschappelijke projecten kunnen steunen door een stukje aandeelhouderschap of voor kleine leningen. Dat kan gemakkelijk buiten banken om. De Triodosbank kan in de toekomst ècht overbodig worden en dat realiseert men zich kennelijk niet. Het inmiddels bekende motto "volg je hart en vooral gebruik je hoofd" geldt zeker ook voor de eigen directie. We leven in een stakeholderswereld waar alle deelnemers meetellen.
 
Nu is men nog trots op de mooie groeicijfers in 2016 zoals € 13,5 miljard beheerd vermogen (groei 9%) en een balanstotaal van ruim € 9 miljard. Netto winst € 29 miljoen (wel 28% lager dan in 2015) en dat allemaal met ruim 650.000 rekeninghouders.  
Nadenkend over het eerste argument dat de Triodos altijd al lagere rentes gaf is zeker ook niet vanzelfsprekend en steekhoudend. Vergeleken met de big four heeft de Triodos:
1.     Geen landelijk duur netwerk van bankfilialen.
2.     Geen riante beloningsregelingen met giga-salarissen en bonussen. Zij proberen een Tinbergen factor van 10 te hanteren en het hoogste salaris van CEO Peter Blom bedraagt ruim € 2,5 ton.  
3.     De meeste duurzame leningen en investeringen blijken rendabeler te zijn dan niet duurzame leningen en geven dus een beter rendement, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.
4.     Minder hoge reserves nodig dan de andere grote banken, die nu kampen met extra veel boetes voor manipuleren Liborrente, te hoge kosten voor rentederivaten, woekerpolissen en te hoge kosten voor hypotheek oversluitingen. Voorlopig lijkt het alsof de Triodosbank hier allemaal niet aan heeft meegedaan.  
Samenvattend betekent dit dus dat de totale bedrijfskosten bij de Triodosbank veel lager kunnen en moeten zijn dan bij de andere grootbanken en dat ze dus een betere brutomarge halen en juist iets meer rente zouden kunnen geven.  Nu  Triodos kennelijk het pad volgen van de andere banken, zullen meer rekeninghouders andere keuzes gaan maken. Dit is geen bank meer van idealen!    
   

Geen opmerkingen: