dinsdag 16 december 2014

Wisdom of the crowd


Onderstaand artikel is ook gepubliceerd als opinie artikel in het Eindhovens Dagblad op woensdag 25 februari 2015 en ook in de Februari Nieuwsbrief van het Fontys Instituut BEnT. Verder ook in het voorjaarsnummer 2016 van het kwartaaltijdschrift Driegonaal.

Samen zijn we het slimst.


 
 
 
 In een recente Toplezing van Edwin Vlems  op 15 december j.l. bij het Fontys instituut Bedrijfsmanagement en Techniek werden we op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van crowdsourcing.  Vlems werkt voor het Valkenswaardse bedrijf MCB. Met vele verschillende voorbeelden probeerde de gastspreker ons ervan te overtuigen dat de massa een grotere wijsheid heeft dan een groepje experts. Bij crowdsourcing denken we in eerste instantie aan het betrekken van klanten bij het ontwerpen van nieuwe producten of het peilen van de mening van mensen over bestaande producten en zelfs het direct vergaren van extra financiële middelen. Volgens Vlems gaat het bij crowdsourcing ook om andere mogelijkheden.    
Het eerste voorbeeld dat hij gaf was misschien wel het oudste en opgetekend door de Engelse wiskundige en psycholoog Francis Galton (1822-1911). Hij heeft uitgebreid studie gemaakt van een fenomeen dat we allemaal kennen.  Zo worden klanten gevraagd om bijvoorbeeld een schatting te maken van het aantal voorwerpen in een pot of het gewicht van een voorwerp. Zo maakte Galton mee dat op de markt in Plymouth waar hij woonde, gevraagd werd naar het gewicht van een koe die te koop werd aangeboden. Alle voorbijgangers en bezoekers brachten een schatting uit en uiteindelijk werd een winnaar bekend gemaakt. Galton ging met alle uitkomsten rekenen en hij constateerde tot zijn grote verrassing dat het gemiddelde gewicht van alle schattingen het meest nauwkeurig was en zelfs nauwkeuriger was dan de beste schatting ! Het publiek bestond uit een zeer gemengd publiek van slagers, handelaren, verkopers, kopers en toevallige voorbijgangers. Het was dus een volstrekt  willekeurige mix van deskundigen en leken. Galton (toevallig de neef van de bekende Charles Darwin) en zelf afkomstig uit de betere kringen had weinig op met democratische hervormingen en inspraak of medezeggenschap van de bevolking, maar na deze frappante resultaten stelde hij zijn inzichten bij. Als de resultaten betrouwbaar zijn dan is een democratie, waar de stem van het volk doorslaggevend is , inderdaad de beste staatsvorm. 
 

 
 
Iemand die veel van dergelijke onderzoeken heeft geïnventariseerd en heeft vastgelegd is de Amerikaanse journalist James Surowiecki in het boek The wisdom of crowds uit 2004. Hij was redacteur bij The New Yorker en schreef voornamelijk over business en financiële onderwerpen in zijn column “The financial page”.   De auteur betoogt in het boek dat (grote) groepen mensen een grotere intelligentie of wijsheid hebben dan afzonderlijke mensen en dat collectieve intelligentie de zakenwereld, economie en samenlevingen vormgeeft.  Om deze bewering te bewijzen gebruikt hij vele voorbeelden. Interessant is daarbij natuurlijk de vraag of dit een kwestie is van toeval, intuïtie of collectieve intelligentie.  De vele aangetoonde resultaten maken duidelijk dat de eerste verklaring zeker vervalt. 
Een zeer opvallend voorbeeld was de zoektocht naar een verdwenen Amerikaanse kernonderzeeër de USS- Scorpion. Die werd in 1968 gevonden door de Amerikaanse marine op basis van kennis verzameld door een grote groep van diverse experts zoals wiskundigen, oceanologen en marinemensen.  Op basis daarvan werd een berekening gemaakt en het gemiddelde bepaalt waarin alle genoemde mogelijke uitkomsten die door deskundigen waren gegeven werden meegenomen. De berekende uitkomst was een plek die niemand van de afzonderlijke experts had gegeven, maar het bleek wel de meest nauwkeurige plek te zijn, toen de onderzoekboot op ongeveer deze plaats werd gevonden (met een afwijking van ongeveer 200 meter). Ook hier blijkt de collectieve kennis betrouwbaarder is dan die van experts.  Dat biedt interessante opties. Zouden we bijvoorbeeld Osama bin Laden eerder hebben gevonden als we crowdsourcing hadden toegepast? Of in het verlengde van het eerdere voorbeeld kun je denken aan de zoektocht naar de inmiddels twee  verloren Maleisische passagiersvliegtuigen.  
Zou dit ook gelden voor voorspellingen van bijvoorbeeld aandelenkoersen, grondstofprijzen of economische crises?? De eerste twee onderwerpen zijn inderdaad diepgaand onderzocht en hebben verbluffende resultaten opgeleverd die de theorie van Surowiecki bevestigen. Zo hebben medewerkers  van het Nederlandse bedrijf MCB , waar Vlems zelf werkzaam is, de toekomstige staal- en aluminiumprijzen voorspeld en vergeleken met de geschatte prijzen van een expertkantoor . De medewerkers deden het beter bleek achteraf.

Surowiecki beschrijft ook nog een ander bijzonder voorbeeld uit de VS waar het bedrijf Goldcorp te maken kreeg met een afnemend aantal geschikte locaties, waar zich mogelijk interessante goudvoorraden zouden kunnen bevinden. Ze zetten een experiment op en riepen leken en deskundigen op om interessante locaties aan te wijzen. Van de genoemde locaties bleken er 50% nieuw te zijn, die dus nog niet onderzocht waren en daarvan bleek 80% ook een treffer op te leveren. Dat betekent dat deze locaties geschikt zijn voor een winstgevende exploitatie. Dergelijke scores haalde men eerder niet op basis van ingeschakelde (dure) expertbureaus. Betekent dit het einde van veel adviesbureaus?? Heeft de crowd altijd gelijk??
 
Als dat inderdaad waar is dan moeten we de ingeslagen weg van de Belgische schrijver David van Reybrouck en beschreven in het boek “Tegen democratie” gaan volgen. Reybrouck pleit voor versterking van de democratie door meer directe democratie en volksraadpleging.  Zo  heeft hij grote groepen burgers verzameld in zogenaamde G1000 bijeenkomsten en ze laten beslissen van beleidsvraagstukken met bijzondere resultaten. Een willekeurig samengestelde grote groep mensen komt tot betere resultaten dan onze gekozen vertegenwoordigers. Lang leven de directe democratie. http://driegeleding.blogspot.nl/2014/09/revitalisering-van-de-democratie-door.html 
Deze resultaten sluiten ook aan bij de nieuwe stroming  van grootschalige veldexperimenten in de economische wetenschap, zoals beschreven in het boek “Alles is economie”. Dergelijke veldexperimenten geven veel meer betrouwbare resultaten, dan alle afzonderlijke theoretische economen en econometrische modellen aangeven.  Zie ook:
  


 
       

Geen opmerkingen: